TT Chương trình đào tạo Trình độ
1 Giáo trình, tài liệu tham khảo ngành Quản trị Khách sạn TC – CĐ Xem
2 Giáo trình, tài liệu tham khảo ngành Quản trị Lễ tân TC – CĐ Xem
3 Giáo trình, tài liệu tham khảo ngành Quản trị khu Resort TC – CĐ Xem
4 Giáo trình, tài liệu tham khảo ngành Quản trị Nhà hàng TC – CĐ Xem
5 Giáo trình, tài liệu tham khảo ngành Quản trị Lữ hành TC – CĐ Xem
6 Giáo trình, tài liệu tham khảo ngành Hướng dẫn du lịch TC – CĐ Xem
7 Giáo trình, tài liệu tham khảo ngành Kế toán Doanh nghiệp TC – CĐ Xem
8 Giáo trình, tài liệu tham khảo ngành Kỹ thuật Chế biến món ăn TC – CĐ Xem
9 Giáo trình, tài liệu tham khảo các môn học chung TC – CĐ Xem

Lượt xem: 1483

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp