Trường CĐDLNT Thông báo điều chỉnh lịch thi kết thúc môn học, mô đun HKII năm học 2020-2021 trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19

Lượt xem: 884

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp