Thông báo kéo dài thời gian viết bài Hội thảo quốc tế “Điều kiện và quy trình xây dựng điểm đến du lịch thông minh ở Việt Nam”

http://ntc.edu.vn/wp-content/uploads/2023/03/01-Thong-bao-keo-dai-thoi-gian-viet-bai-Hoi-thao-quoc-te.pdf

 

Lượt xem: 461

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp