Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Sơ cấp các Khóa Nghiệp vụ Du lịch

http://ntc.edu.vn/wp-content/uploads/2023/02/03-Thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-so-cap-cac-Khoa-nghiep-vu-du-lich.pdf

Lượt xem: 351

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp