Th1 52024

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO NGHỀ DU LỊCH MIỄN PHÍ, HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HOÀ NĂM 2024

THÔNG BÁO MỞ CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO NGHỀ DU LỊCH MIỄN PHÍ, HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ …


Xem thêm >

Th1 52024

MẪU PHIẾU/SƠ YẾU LÝ LỊCH CHO HỌC VIÊN NGẮN HẠN

Tải về: Mẫu Phiếu đăng ký học ngắn hạn: phieudangky Mẫu Sơ yếu lý lịch cho học viên ngắn hạn: soyeulylich


Xem thêm >

Th8 42023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ KHOÁ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN BỒI DƯỠNG KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

Thông báo về việc mở khoá đào tạo ngắn hạn bồi dưỡng kỹ thuật chế biến món ăn Tải về: 07-Thông báo mở …


Xem thêm >

Th2 72023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ KHÓA ĐÀO TẠO NGHỀ DU LỊCH MIỄN PHÍ, HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2O23

Thông báo về việc mở Khóa đào tạo nghề du lịch miễn phí, hỗ trợ người lao động tại doanh nghiệp nhỏ …


Xem thêm >

Th2 62023

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN (SƠ CẤP; THƯỜNG XUYÊN) NĂM 2023

Kế hoạch Tuyển sinh đào tạo ngắn hạn (Sơ cấp; Thường xuyên) năm 2023 http://ntc.edu.vn/wp-content/uploads/2023/02/01-KHTS-dao-tao-ngan-han-so-cap-thuong-xuyen-nam-2023.pdf


Xem thêm >

Th2 62023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP CÁC KHÓA NGHIỆP VỤ DU LỊCH

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Sơ cấp các Khóa Nghiệp vụ Du lịch http://ntc.edu.vn/wp-content/uploads/2023/02/03-Thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-so-cap-cac-Khoa-nghiep-vu-du-lich.pdf


Xem thêm >

Th2 62023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN CÁC KHÓA NGHIỆP VỤ VỀ DU LỊCH

Thông báo Tuyển sinh đào tạo ngắn hạn các Khóa Nghiệp vụ về du lịch http://ntc.edu.vn/wp-content/uploads/2023/02/02-Thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-ngan-han-cac-Khoa-nghiep-vu-ve-du-lich.pdf


Xem thêm >

Th2 62023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP ÔN THI VÀ TỔ CHỨC THI NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH NỘI ĐỊA

Thông báo về việc mở lớp ôn thi và tổ chức thi Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa http://ntc.edu.vn/wp-content/uploads/2023/02/01-Thong-bao-mo-lop-on-thi-va-to-chuc-thi-NVDLHD-noi-dia.pdf


Xem thêm >

Th8 102022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN NGHIỆP VỤ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN NGHIỆP VỤ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN 02- Thông báo mở …


Xem thêm >

     

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp