Th8 42023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ KHOÁ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN BỒI DƯỠNG KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

Thông báo về việc mở khoá đào tạo ngắn hạn bồi dưỡng kỹ thuật chế biến món ăn Tải về: 07-Thông báo mở …


Xem thêm >

Th2 72023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ KHÓA ĐÀO TẠO NGHỀ DU LỊCH MIỄN PHÍ, HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2O23

Thông báo về việc mở Khóa đào tạo nghề du lịch miễn phí, hỗ trợ người lao động tại doanh nghiệp nhỏ …


Xem thêm >

Th2 62023

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN (SƠ CẤP; THƯỜNG XUYÊN) NĂM 2023

Kế hoạch Tuyển sinh đào tạo ngắn hạn (Sơ cấp; Thường xuyên) năm 2023 http://ntc.edu.vn/wp-content/uploads/2023/02/01-KHTS-dao-tao-ngan-han-so-cap-thuong-xuyen-nam-2023.pdf


Xem thêm >

Th2 62023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP CÁC KHÓA NGHIỆP VỤ DU LỊCH

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Sơ cấp các Khóa Nghiệp vụ Du lịch http://ntc.edu.vn/wp-content/uploads/2023/02/03-Thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-so-cap-cac-Khoa-nghiep-vu-du-lich.pdf


Xem thêm >

Th2 62023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN CÁC KHÓA NGHIỆP VỤ VỀ DU LỊCH

Thông báo Tuyển sinh đào tạo ngắn hạn các Khóa Nghiệp vụ về du lịch http://ntc.edu.vn/wp-content/uploads/2023/02/02-Thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-ngan-han-cac-Khoa-nghiep-vu-ve-du-lich.pdf


Xem thêm >

Th2 62023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP ÔN THI VÀ TỔ CHỨC THI NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH NỘI ĐỊA

Thông báo về việc mở lớp ôn thi và tổ chức thi Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa http://ntc.edu.vn/wp-content/uploads/2023/02/01-Thong-bao-mo-lop-on-thi-va-to-chuc-thi-NVDLHD-noi-dia.pdf


Xem thêm >

Th8 102022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN NGHIỆP VỤ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN NGHIỆP VỤ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN 02- Thông báo mở …


Xem thêm >

Th6 222022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH NỘI ĐỊA

Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa.


Xem thêm >

Th10 32021

CHÀO MỪNG NGÀY 04/10/2021 NGÀY KỸ NĂNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ngày 01/10/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1486/QĐ-TTg về ngày Kỹ năng lao động Việt Nam. Theo …


Xem thêm >

     

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp