Thông báo số 54/TB-CĐDLNT ngày 23/9/2022 của Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang về việc bán thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ.

Lượt xem: 451

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp