Thông báo về việc mở lớp ôn thi và tổ chức thi Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa

http://ntc.edu.vn/wp-content/uploads/2023/02/01-Thong-bao-mo-lop-on-thi-va-to-chuc-thi-NVDLHD-noi-dia.pdf

Lượt xem: 545

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp