Trường CĐDLNT thông báo việc chấp hành về phòng chống dịch Covid-19 trong kỳ thi kiểm tra kết thúc môn học học kỳ II năm học 2020-2021

Lượt xem: 439

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp