Th8 102022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN NGHIỆP VỤ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN NGHIỆP VỤ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN 02- Thông báo mở …


Xem thêm >

Th6 222022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH NỘI ĐỊA

Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa.


Xem thêm >

Th10 32021

CHÀO MỪNG NGÀY 04/10/2021 NGÀY KỸ NĂNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ngày 01/10/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1486/QĐ-TTg về ngày Kỹ năng lao động Việt Nam. Theo …


Xem thêm >

Th7 22021

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA KỲ VII – NĂM 2021

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang Thông báo tổ chức đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia Kỳ VII – Năm …


Xem thêm >

Th6 212021

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA KỲ I, II, III – NĂM 2021

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang thông báo Tổ chức đánh giá Kỹ năng nghề Quốc gia Kỳ I, II, III …


Xem thêm >

Th6 152021

Giấy chứng nhận Hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề Quốc gia

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang được cấp Giấy chứng nhận Hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề …


Xem thêm >

Th6 142021

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang công bố Kết quả thi Kỹ năng nghề Quốc gia

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang công bố Kết quả thi Kỹ năng nghề Quốc gia


Xem thêm >

Th6 142021

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang công bố Danh sách thi Kỹ năng nghề Quốc gia

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang công bố Danh sách thi Kỹ năng nghề Quốc gia


Xem thêm >

Th6 142021

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang công bố Lịch thi Kỹ năng nghề Quốc gia

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang công bố Lịch thi Kỹ năng nghề Quốc gia


Xem thêm >

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp