Th8 22018

Quyết định công nhận Danh sách kết quả xét tuyển đợt 1 năm 2018 đợt 1 ngành QTKS

Tải về: 169 QĐ công nhận Danh sách kết quả xét tuyển đợt 1 năm 2018 đợt 1 ngành QTKS


Xem thêm >

Th8 22018

Quyết định công nhận Danh sách kết quả xét tuyển đợt 1 năm 2018 đợt 1 ngành QTLT

Tải về: 169 QĐ công nhận Danh sách kết quả xét tuyển đợt 1 năm 2018 đợt 1 ngành QTLT


Xem thêm >

Th8 22018

Quyết định công nhận Danh sách kết quả xét tuyển đợt 1 năm 2018 đợt 1 ngành KTDN

Tải về: 169 QĐ công nhận Danh sách kết quả xét tuyển đợt 1 năm 2018 đợt 1 ngành KTDN


Xem thêm >

Th8 22018

Quyết định công nhận Danh sách kết quả xét tuyển đợt 1 năm 2018 đợt 1 ngành HDDL

Tải về: 169 QĐ công nhận Danh sách kết quả xét tuyển đợt 1 năm 2018 đợt 1 ngành HDDL


Xem thêm >

Th8 22018

QĐ công nhận Danh sách kết quả xét tuyển đợt 1 năm 2018 đợt 1 ngành KTCBMA

Tải về: 169 QĐ công nhận Danh sách kết quả xét tuyển đợt 1 năm 2018 đợt 1 ngành KTCBMA


Xem thêm >

Th8 22018

Quyết định công nhận Danh sách kết quả xét tuyển đợt 1 năm 2018 đợt 1 ngành QTLH

Tải về: 169 QĐ công nhận Danh sách kết quả xét tuyển đợt 1 năm 2018 đợt 1 ngành QTLH


Xem thêm >

Th8 22018

Quyết định công nhận Danh sách kết quả xét tuyển đợt 1 năm 2018 đợt 1 ngành QTRS

Tải về: 169 QĐ công nhận Danh sách kết quả xét tuyển đợt 1 năm 2018 đợt 1 ngành QTRS


Xem thêm >

Th8 22018

Quyết định công nhận Danh sách kết quả xét tuyển đợt 1 năm 2018 đợt 1 ngành QTNH

Tải về: 169 QĐ công nhận Danh sách kết quả xét tuyển đợt 1 năm 2018 đợt 1 ngành QTNH  


Xem thêm >

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp