THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC TẾ

ĐIỀU KIỆN VÀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH THÔNG MINH Ở VIỆT NAM

 

Kính gửi:

– Các Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch;

– Các cơ sở đào tạo Du lịch;

– Các cơ sở kinh doanh Du lịch;

– Các chuyên gia, các nhà khoa học lĩnh vực du lịch;

– Giảng viên, giáo viên ở các cơ sở đào tạo Du lịch.

Hội thảo khoa học “Điều kiện và quy trình xây dựng điểm đến du lịch thông minh ở Việt Nam” là một sự kiện quan trọng được tổ chức nhằm phục vụ cho đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu điều kiện và quy trình xây dựng điểm đến du lịch thông minh”. Đây là một chủ đề được quan tâm rất nhiều trong thời gian gần đây, nhằm nâng cao chất lượng và cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế. Hội thảo cũng hướng đến giới thiệu, quảng bá và nâng tầm chất lượng của đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu điều kiện và quy trình xây dựng điểm đến du lịch thông minh”, đồng thời cũng là cơ hội để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và cơ quan chức năng trong lĩnh vực du lịch trao đổi, thảo luận và đưa ra các giải pháp thực tiễn nhằm phát triển ngành du lịch thông minh tại Việt Nam.

Hội thảo tập chung vào các các chủ đề cụ thể:

– Xây dựng điểm đến du lịch thông minh.

– Mô hình quản lý và cung cấp các dịch vụ thông minh trong hoạt động du lịch.

– Công nghệ 4.0 trong xây dựng điểm đến du lịch thông minh.

– Hệ sinh thái du lịch thông minh.

– Trải nghiệm của du khách về điểm đến du lịch thông minh.

– Khả năng đối phó và thích ứng với những rủi ro trong xây dựng điểm đến du lịch thông minh.

– Tính bền vững trong xây dựng điểm đến du lịch thông minh.

– Các bên liên quan trong xây dựng điểm đến du lịch thông minh.

– Tính liên ngành trong xây dựng điểm đến du lịch thông minh.

– Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng các yêu cầu của điểm đến du lịch thông minh.

– Các chủ đề khác có liên quan đến chủ đề chính của Hội thảo.

Thành phần tham dự Hội thảo: Đại biểu đến từ các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và các cá nhân quan tâm từ Hàn Quốc, Việt Nam và các quốc gia khác.

Thời gian dự kiến: ngày 03 tháng 6 năm 2023

Địa điểm: Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang, Số 02 Điện Biên Phủ, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

Hình thức tổ chức: Trực tiếp

Ngôn ngữ sử dụng trong Hội thảo: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Thời hạn nhận bài viết: 

– Bản tóm tắt tham luận (Bản mềm): Trước ngày 10/4/2023;

– Đăng ký tham gia (Bản cứng và bản mềm): Trước ngày 30/4/2023;

– Bài toàn văn (Bản mềm): Trước ngày 30/4/2023.

Chi tiết trong file đính kèm

Kính mong nhận được sự quan tâm, cộng tác và viết bài của các nhà khoa học!

http://ntc.edu.vn/wp-content/uploads/2023/04/32-DT-Moi-viet-tham-luan-Hoi-thao-1.pdf

 

Lượt xem: 1249

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp