DANH SÁCH CÁC QUY TRÌNH ĐÃ BAN HÀNH CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH NHA TRANG

TT Tên Tài liệu Ký hiệu Ngày bắt đầu vận hành Xem file
1 Quy trình xây dựng, chỉnh sửa chương trình đào tạo NTC.ĐT.01 28/3/2018 NTC.ĐT.01 – Mau quy trinh xây dựng, chỉnh sửa chương trình đào tạo
2 Quy trình biên soạn, lựa chọn, chỉnh sửa giáo trình NTC.ĐT.02 28/3/2018 NTC.ĐT.02 – Mau quy trinh biên soạn, lựa chọn, chỉnh sửa giáo trình
3 Quy trình thực hiện công tác tuyển sinh NTC.ĐT.03 28/3/2018 NTC.ĐT.03 – Quy trình thực hiện công tác tuyển sinh
4 Quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi và đề thi NTC.KT.01 28/3/2018 NTC.KT.01 – Quy trình xây dựng câu hỏi và ngân hàng đề thi
5 Quy trình lập kế hoạch thi NTC.KT.02 28/3/2018 NTC.KT.02 – Quy trình lập kế hoạch thi
6 Quy trình coi thi NTC.KT.03 28/3/2018 NTC.KT.03 – Quy trình coi thi
7
Quy trình chấm thi NTC.KT.04 28/3/2018 NTC.KT.04 – Quy trình chấm thi
8 Quy trình phúc khảo NTC.KT.05 28/3/2018 NTC.KT.05 – Quy trình phúc khảo
9 Quy trình xét công nhận tốt nghiệp NTC.ĐT.04 28/3/2018 NTC.ĐT.04 – Quy trình xét công nhận tốt nghiệp
10 Quy trình đánh giá kết quả học tập NTC.ĐT.05 28/3/2018 NTC.ĐT.05 – Quy trình đánh giá kết quả học tập
11 Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện NTC.SV.01 28/3/2018 NTC.SV.01 – Mau quy trinhđánh giá kết quả rèn luyện
12 Quy trình cấp văn bằng, Chứng chỉ NTC.ĐT.06 28/3/2018 NTC.ĐT.06 – Quy trình cấp văn bằng, chứng chỉ
13 Quy trình tuyển dụng và quản lý cán bộ, nhà giáo NTC.TC.01 28/3/2018 NTC.TC.01. Quy trình tuyển dụng và quản lý cán bộ, nhà giáo
14 Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhà giáo NTC.TC.02 28/3/2018 NTC.TC.02. Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhà giáo
15 Quy trình quy hoạch cán bộ NTC.TC.03 28/3/2018 NTC.TC.03. Quy trình quy hoạch cán bộ
16 Quy trình đánh giá, phân loại viên chức NTC.TC.04 28/3/2018 NTC.TC.04. Quy trình đánh gia, phân loại viên chức
17 Quy trình đánh giá, phân loại nhà giáo NTC.TC.05 28/3/2018 NTC.TC.05. Quy trình đánh giá, phân loại nhà giáo
18 Quy trình mua sắm tài sản NTC.QT.01 28/3/2018 NTC.QT.01. Quy trình mua sắm tài sản
19 Quy trình quản lý, sử dụng tài sản NTC.QT.02 28/3/2018 NTC.QT.02. Quy trình quản lí, sử dụng tài sản
20 Quy trình bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị NTC.QT.03 28/3/2018 NTC.QT.03. Quy trình bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị
21 Quy trình quản lý phòng thực hành NTC.QT.04 28/3/2018 NTC.QT.04. Quy trình quản lý phòng thực hành
22 Quy trình thu thập và xử lý các phản hồi của người học sau tốt nghiệp NTC.TT.01 28/3/2018 NTC.TT.01. Quy trình thu thập và xử lý các phản hồi của người học sau tốt nghiệp
23 Quy trình thu thập và xử lý các phản hồi của đơn vị sử dụng lao động NTC.TT.02 28/3/2018 NTC.TT.02. Quy trình thu thập và xử lý các phản hồi của đơn vị sử dụng lao động

Lượt xem: 1024

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp