TRUNG TÂM DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Tầng 1 – Nhà E

Email: ttdvdttx@ntc.edu.vn

Điện thoại: (0258) 3 551 777 (Văn phòng: 303)

TT Họ và tên Email Ghi chú
1 Nguyễn Văn Mẹo nvmeo@ntc.edu.vn
2 Nguyễn Quốc Minh Trung nqmtrung@ntc.edu.vn
3 Trương Thị Nhung ttnhung@ntc.edu.vn

 

Lượt xem: 748

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp