TRUNG TÂM THỰC HÀNH NGHỀ DU LỊCH

Tầng 1 – Nhà E

Email: ttthndl@ntc.edu.vn

Điện thoại: (0258) 3 551 777 (Văn phòng: 301)

 

TT Họ và tên Email Ghi chú
1 Đào Trần Lâm dtlam@ntc.edu.vn

 

Lượt xem: 720

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp