Trung tâm Ươm tạo Hỗ trợ Khởi nghiệp ĐMST Nha Trang (NSIC) – VCCI Khánh Hoà làm việc với các Trường Đại học, Cao Đẳng trên địa bàn Tỉnh Khánh Hoà – Kết nối Hệ sinh thái Khởi nghiệp ĐMST – Khởi động Chương trình Ươm tạo Khởi nghiệp của NSIC.

Lượt xem: 751

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp