Ngày 24/6/2022, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang đã tổ chức nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Trường, năm học 2021 – 2022.

Tại buổi nghiệm thu, các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm và giáo trình của giảng viên và học sinh, sinh viên về lĩnh vực như nghiên cứu sự thay đổi của ngành du lịch sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 để phục vụ công tác đào tạo tại trường; Xây dựng cẩm nang dạy học trực tuyến tại Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang; Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đoàn viên sinh viên của Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang,…

Sau thời gian làm việc tích cực, đánh giá nghiêm túc, khách quan, Hội đồng Khoa học đã làm rõ mặt mạnh, đề cập một số điểm còn tồn tại, hạn chế của từng nhiệm vụ, đồng thời mở ra các hướng phát triển, ứng dụng phù hợp cho từng nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đánh giá của Hội đồng Khoa học của Nhà trường, các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm năm nay đạt chất lượng tốt. Kết quả nghiên cứu có giá trị sử dụng, ứng dụng trực tiếp vào hoạt động đào tạo, đặc biệt đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn của nhóm nghiên cứu. Ngoài ra, các nhiệm vụ của học sinh sinh viên đều được đầu tư kĩ lưỡng và mang tính thực tiễn cao thể hiện tính tự học, sáng tạo của sinh viên Nhà trường.

Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý, phản biện của các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đồng thời chỉnh sửa lại nhiệm vụ để đảm bảo chất lượng tốt nhất, để các kết quả nghiên cứu trở thành tài liệu khoa học bổ ích, thiết thực cho việc học tập và nghiên cứu của giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang.

Công tác định hướng tạo điều kiện để sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học không chỉ là một trong các nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của Nhà trường trong năm học, mà còn là một trong những nhiệm vụ năm học của Kế hoạch công tác Hội Sinh viên và phong trào sinh viên, đặc biệt là phong trào “Sinh viên 5 tốt”, công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên là một trong các tiêu chí đánh giá danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp.

Lượt xem: 387

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp