Th10 52020

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển hệ cao đẳng chính quy năm 2020 đợt 4

Tải về: 64D QĐ công nhận thí sinh trúng tuyển hệ cao đẳng chính quy năm 2020 đợt 4


Xem thêm >

Th10 52020

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển hệ cao đẳng chính quy năm 2020 đợt 3

Tải về: 64C QĐ công nhận thí sinh trúng tuyển hệ cao đẳng chính quy năm 2020 đợt 3


Xem thêm >

Th9 212020

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển hệ LTCĐ chính quy năm 2020 đợt 3

Tải về: 64B QĐ công nhận thí sinh trúng tuyển hệ LTCĐ chính quy năm 2020 đợt 3


Xem thêm >

Th9 212020

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển hệ cao đẳng chính quy năm 2020 ( Đợt 2)

Tải về:64A QĐ công nhận thí sinh trúng tuyển hệ cao đẳng chính quy năm 2020 đợt 2


Xem thêm >

Th9 52020

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển Liên thông Cao Đẳng chính quy, Năm 2020 ( Đợt 2)

Tải về: 63A QĐ công nhận thí sinh trúng tuyển hệ LTCĐ chính quy năm 2020 đợt 2


Xem thêm >

Th8 192020

Quyết định Công nhận thí sinh trúng tuyển hệ Liên thông Cao đẳng chính quy, năm 2020

Tải về: 58 QĐ công nhận thí sinh trúng tuyển hệ LTCĐ chính quy năm 2020


Xem thêm >

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp