Th8 142023

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2023 ĐỢT 3

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển hệ Cao đẳng chính quy năm 2023 đợt 3     Tải về: 31-ĐT- …


Xem thêm >

Th8 142023

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2023 ĐỢT 3

    Tải về: 32-ĐT-12-8- QĐ Công nhận thí sinh trúng tuyển hệ TC chính quy năm 2023 đợt 3 32-ĐT-16-8- QĐ …


Xem thêm >

Th8 52023

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2023 ĐỢT 2

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển hệ Trung cấp chính quy năm 2023 đợt 2       29-ĐT- QĐ …


Xem thêm >

Th8 52023

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2023 ĐỢT 2

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển hệ Cao đẳng chính quy năm 2023 đợt 2         Tải …


Xem thêm >

Th7 252023

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2023 ĐỢT 1

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển hệ Trung cấp chính quy năm 2023 đợt 1       Tải về: …


Xem thêm >

Th7 252023

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2023 ĐỢT 1

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển hệ Cao đẳng chính quy năm 2023 đợt 1       Tải về: 21-ĐT-15-7 …


Xem thêm >

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp