*Lưu ý: Kết quả tuyển chọn "TT" là trúng tuyển, "Không TT" là không trúng tuyển.

Quản trị Khách Sạn: https://bitly.com.vn/JeCmS

Quản trị Khu Resort: https://bitly.com.vn/EP93S

Quản trị Lễ Tân: https://bitly.com.vn/UjSG4

Quản trị Lữ Hành: https://bitly.com.vn/P27Qs

Hướng Dẫn Du Lịch: https://bitly.com.vn/sP303

Kỹ Thuật Chế Biến Món Ăn: https://bitly.com.vn/hkqLw

Quản trị Nhà Hàng: https://bitly.com.vn/fCgvP

Kế toán doanh nghiệp: https://bitly.com.vn/UUU56

Các bạn đã trúng tuyển xem hướng dẫn làm thủ tục nhập học tại đây: https://bitly.com.vn/Stl7i