Quyết định về việc Ban hành Quy định cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên đào tạo theo phương thức tích luỹ tín chỉ của Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang

17 Ban hành quy định cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên

Lượt xem: 1352

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp