Ngày 01/04/2022, Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang đã tổ chức thành công Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh khánh hoà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 – Hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XIII); Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cho toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động Nhà trường.

Thầy Nguyễn Doãn Thành – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường

Hội nghị diễn ra với sự có mặt của Ban giám Hiệu Nhà trường cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động. Tại Hội nghị, thầy Nguyễn Đức Tân – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng đã chủ trì Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp theo sau đó, thầy Nguyễn Doãn Thành – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã chủ trì Hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Thầy Nguyễn Đức Tân – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng

Thầy Đoàn Xuân Nhân – Phó Hiệu trưởng

Nhằm quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 09 giúp các cấp Uỷ, tổ chức Đảng; mỗi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trong khối nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động; đồng thời cỗ vũ, động viên toàn Đảng bộ phát huy cao độ tình yêu quê hương, khát vọng phát triển tỉnh Khánh Hoà giàu đẹp; quyết tâm thực hiện thắng lời Nghị quyết số 09; Và giúp cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp chỉ đạo xây dựng, triển khai kế hoạch, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng( Khoá XIII); Nâng cao nhận thức trách nhiệm, tinh thần tự giác gương mẫu của các cấp Uỷ, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Quy định Hội nghị Trung ương 4 (Khoá XIII).

 

Lượt xem: 400

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp